Werk in opdracht.


ZLM kantoor in Goes.

De opdracht was: Maak iets wat gaat over de elementen; aarde , water , wind . Geen vuur want dat zijn de mensen die hier werken. Ook graag iets met Zeeland en de geschiedenis van de ZLM .In het werk binnen hebben we 3000 kg. klei verwerkt.
Samen met Hans de Win hebben we de muurtjes van aarde bedacht, het 11 meter hoge reliëf in het trappenhuis gaat over het water. Uitgegaan van een druppel die in het water valt waardoor golving ontstaat. Hierop hebben we een plattegrond van een deel van Zeeland verbeeld; als er geen dijken waren ,was Zeeland er niet. Buiten staat een roestvast beeld wat de wind voorstelt, met een knipoog naar het verzekeringswezen, veel schrift en vooral kleine lettertjes. ( gaatjes in het staal).

Ode aan de vrijwilligers.

Een beeld wat ik gemaakt heb in het jaar van de vrijwilliger. De gemeente Borsele stelde een bedrag beschikbaar om iets te doen voor de vrijwilligers van het dorp. Lewedorp heeft besloten om dit geld te investeren in een kunstwerk. De vorm van een huis, aan de buitenkant blauw, koude kleur, maar als je iets samen aanpakt wordt het vanzelf warm binnen, de rode kleur. Het is ook gemaakt met behulp van de bewoners, het zijn hun handen.

Architectuurprijs Gemeente Borsele.
De gemeente heeft deze prijs gekregen voor de herinrichting van de verschillende dorpen. Mij werd gevraagd iets te bedenken waarin dit tot uitdrukking komt. Ik heb dit gedaan door stenen te ontwerpen die van een kleine verdeling naar een vlak gaan; herinrichten. In de kleuren van de zee en het land. Bij de verwerking in de bestrating heb ik gekeken naar de grondvorm van het dorp.

Van oever tot oever.
Dit werk heb ik in eigen opdracht gemaakt. Ik heb het gemaakt i.v.m. de opening van de Westerscheldetunnel. Voor mij als Zeeuws-Vlaming een grote stap. Het werk is gebaseerd op regels uit het Zeeuws-Vlaamse volkslied. Waar eens het gekrijs der meeuwen, verstierf aan het eenzaam strand, daar schiepen zich de Zeeuwen , uit schor en slik hun land. Maar kwam de stormwind woeden, hen dreigend met verderf, dan keerden zij de vloeden van het pas gewonnen erf......
Dan volgt het refrein.

Wooldhuis Vlissingen. Zee/ land
Naar aanleiding van het kunstwerk : "van oever tot oever" heb ik dit werk in opdracht van de familie van de Werf gemaakt. Aangepast aan het huis. Het is een verbeelding van eb en vloed.